ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Το ημερήσιο πρόγραμμα του σταθμού μας είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στην ηλικία και τις ανάγκες των παιδιών, αρκετά ευέλικτο ως προς το εκπαιδευτικό περιεχόμενο ώστε να καλύπτει τα ενδιαφέροντα τους, αλλά όμως και με την απαραίτητη ρουτίνα (φαγητό, διάλειμμα, ξεκούραση, υγιεινή) ώστε να μάθουν τα παιδιά να λειτουργούν στην ομάδα και να νιώθουν ασφάλεια.

Ενδεικτικά το Ημερήσιο Πρόγραμμα (τα παρακάτω προγράμματα είναι ενδεικτικά και αλλάζουν είτε για να καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες των παιδιών είτε κατά την διάρκεια της χρονιάς ώστε να προσαρμόζονται στην εξέλιξη των παιδιών):

ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

7:30 - 9:00:

Προσέλευση-υποδοχή των παιδιών. Ικανοποίηση ατομικών αναγκών. Ελεύθερη απασχόληση.

9:00 - 9:30:

Πρωινό / Δεκατιανό. Ατομική υγιεινή πριν και μετά το φαγητό.

9:30 - 12:15:

Ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες για την κοινωνική, συναισθηματική, νοητική και κινητική ανάπτυξη καθώς και την ανάπτυξη της αυτονομίας του παιδιού.

12:15 - 13:15:

Προετοιμασία – μεσημεριανό φαγητό. Ατομική υγιεινή πριν και μετά το φαγητό.

13:15 - 15:00:

Σταδιακή αποχώρηση των παιδιών που φεύγουν νωρίς. Ήσυχες δραστηριότητες (άκουσμα μουσικής, αφήγηση παραμυθιού, τραγούδι, διάβασμα βιβλίου). Ανάπαυση για όσα παιδιά έχουν ανάγκη.

15:00 – 16:00:

Ελεύθερη απασχόληση - Προετοιμασία - Αποχώρηση.

ΠΡΟ–ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ & ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

7:30 - 9:00:

Υποδοχή των παιδιών. Η παιδαγωγός προτρέπει και ενθαρρύνει τα παιδιά να ενσωματωθούν σε ομάδες παιχνιδιού ή απασχόλησης στις «παιδαγωγικές γωνιές δραστηριοτήτων» ή σε άλλες ελεύθερες απασχολήσεις.

9:00 - 9:30:

Πρωινό / Δεκατιανό. Ατομική υγιεινή πριν και μετά το φαγητό.

9:30 - 10:00:

Η παιδαγωγός προγραμματίζει και συζητά με τα παιδιά τις δραστηριότητες της ημέρας. Μουσικοκινητικές - ρυθμικές δραστηριότητες, ασκήσεις χώρου.

10:00 - 12:00:

Γνωστικές δραστηριότητες. Παράλληλα ή μεμονωμένα εργαστήρια ζωγραφικής, κουκλοθέατρου, χειροτεχνίας, πειραματισμού κ.α. Παιχνίδια για την εξέλιξη της αντιληπτικής ικανότητας των παιδιών.

12:00 - 12:30:

Ελεύθερη απασχόληση στις «γωνιές», ή ομαδικά παιχνίδια στην τάξη και στην αυλή, ψυχοκινητικές δραστηριότητες.

12:30 - 13:30:

Μεσημεριανό φαγητό. Ατομική υγιεινή πριν και μετά το φαγητό.

13:30 - 16:00:

Σταδιακή αποχώρηση των παιδιών. Ήσυχες δραστηριότητες. Παιχνίδια με το λόγο, ανάπαυση, διάβασμα παραμυθιού, ζωγραφική.