ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ (2-3 ΕΤΩΝ)

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού είναι τα πιο σημαντικά για να μπει η βάση για μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Με βάση το παραπάνω σχεδιάσαμε ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα κατάλληλα προσαρμοσμένο για την ηλικία αυτή γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η προσαρμογή από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.

Τα παιδιά σε αυτό το στάδιο, αρχίζουν μέσα από το παιχνίδι να συνεργάζονται με άλλα παιδιά, να αναπτύσσουν την έννοια του χώρου και του χρόνου καθώς και την αδρή και λεπτή κινητικότητα. Μέσα από δραστηριότητες:

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Μαθαίνουν να ακούνε

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Μαθαίνουν να μοιράζονται και αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Μαθαίνουν να περιμένουν (π.χ. την σειρά τους να παίξουν με ένα παιχνίδι)

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Αναπτύσσουν ατομικές δεξιότητες

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Αναπτύσσονται σωματικά

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Αναπτύσσουν γνωστικές δεξιότητες

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Αρχίζουν να νιώθουν σιγουριά ώστε να αναπτύξουν το αίσθημα της ανεξαρτησίας.