ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (5-6 ΕΤΩΝ)

ΝΕΟ

Συνδυάζοντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και τον Οδηγό της Νηπιαγωγού, στο τμήμα αυτό, προετοιμαζόμαστε για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού βάζοντας τα παιδιά μας σε γερές βάσεις.

Παράλληλα δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα ώστε να αναπτυχθούν όλες οι πτυχές του παιδιού βασιζόμενοι σε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους (όπως Διαθεματική Προσέγγιση, Μέθοδο Project, Μοντεσσοριανή προσέγγιση) καθώς και στη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Gardner. Στόχος μας είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη του κάθε παιδιού ξεχωριστά ώστε και να προετοιμαστεί για την πρώτη σχολική ζωή αλλά και να ανακαλύψει μετέπειτα (και σε αρκετά πρώιμο στάδιο) τις κλίσεις και τα ταλέντα του.