ΒΡΕΦΙΚΟ ΠΕΥΚΗΣ (1 – 2 ΕΤΩΝ)


Στο βρεφικό τμήμα, ακολουθείται εξατομικευμένο πρόγραμμα φροντίδας, διατροφής και ύπνου για το κάθε παιδί μέχρι αυτό να ενταχθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα του μεταβρεφικού τμήματος του σχολείου.

Εφόσον αυτό πραγματοποιηθεί, το πρόγραμμα γίνεται πιο ψυχαγωγικό και δημιουργικό με σκοπό την την κοινωνική, συναισθηματική, νοητική και κινητική ανάπτυξη καθώς και την καλλιέργεια της αυτονόμησης και αυτοπεποίθησης του παιδιού.

*To βρεφικό τμήμα, αφορά μόνο την Πεύκη.

Μαθαίνουν να ακούνε

Μαθαίνουν να μοιράζονται και αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες

Μαθαίνουν να περιμένουν (π.χ. την σειρά τους να παίξουν με ένα παιχνίδι)

Εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους

Αναπτύσσουν ατομικές δεξιότητες

Αναπτύσσονται σωματικά

Αναπτύσσουν γνωστικές δεξιότητες

Αρχίζουν να νιώθουν σιγουριά ώστε να αναπτύξουν το αίσθημα της ανεξαρτησίας.