Το Learning Tree (Δέντρο της Μάθησης)
είναι ένας σύγχρονος, υψηλής αισθητικής παιδαγωγικός χώρος που σέβεται τα συναισθήματα και ιδιαιτερότητες των παιδιών και που βασίζεται στη συνεχή συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών.
Το Δέντρο ως σύμβολο του σταθμού μας, μεγαλώνει όπως τα παιδιά - με αγάπη, (που) συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, αντικατοπτρίζοντας την προσέγγισή μας.

A PLACE TO GROW!

Πρότυπος Παιδικός Σταθμός


σε Σύγχρονο Παιδαγωγικό Χώρο


πάντα με Σεβασμό στα Συναισθήματα των Παιδιών

Πρότυπος Παιδικός Σταθμός


σε Σύγχρονο Παιδαγωγικό Χώρο


πάντα με Σεβασμό στα Συναισθήματα των Παιδιών


Δύναμή μας η Γνώση


Με τις πολλές, ξεχωριστές και ειδικές δραστηριότητες και με βάση το δημιουργικό παιχνίδι, ανακαλύπτουμε την πολλαπλή νοημοσύνη που κρύβει το κάθε παιδί για να έχει μια ολόπλευρη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

Learning Tree

 

Παιδικός Σταθμός Learning Tree – Παλλήνη

Ο Παιδικός Σταθμός Learning Tree είναι ένας σύγχρονος παιδαγωγικός χώρος όπου το έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχεδιάζει δραστηριότητες με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

Παιδικός Σταθμός Learning Tree - Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini, 
Learningtree, Παλλήνη, Pallini, Palini, Παλήνη, Πρότυπος Παιδικός Σταθμός, Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης, Παιδικός Πολυχώρος, πολυχώρος δραστηριότητας νηπίων

Learningtree, Παλλήνη, Pallini, Palini, Παλήνη, Πρότυπος Παιδικός Σταθμός, Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης, Παιδικός Πολυχώρος, πολυχώρος δραστηριότητας νηπίων

Παιδικός Σταθμός Learning Tree – Παλλήνη

Ο Παιδικός Σταθμός Learning Tree είναι ένας σύγχρονος παιδαγωγικός χώρος όπου το έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχεδιάζει δραστηριότητες με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

Learningtree, Παλλήνη, Pallini, Palini, Παλήνη, Πρότυπος Παιδικός Σταθμός, Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης, Παιδικός Πολυχώρος, πολυχώρος δραστηριότητας νηπίων

Παιδικός Σταθμός Learning Tree – Παλλήνη

Ο Παιδικός Σταθμός Learning Tree είναι ένας σύγχρονος παιδαγωγικός χώρος όπου το έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχεδιάζει δραστηριότητες με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

Learningtree, Παλλήνη, Pallini, Palini, Παλήνη, Πρότυπος Παιδικός Σταθμός, Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης, Παιδικός Πολυχώρος, πολυχώρος δραστηριότητας νηπίων

Παιδικός Σταθμός Learning Tree – Παλλήνη

Ο Παιδικός Σταθμός Learning Tree είναι ένας σύγχρονος παιδαγωγικός χώρος όπου το έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχεδιάζει δραστηριότητες με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

Learningtree, Παλλήνη, Pallini, Palini, Παλήνη, Πρότυπος Παιδικός Σταθμός, Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης, Παιδικός Πολυχώρος, πολυχώρος δραστηριότητας νηπίων

Παιδικός Σταθμός Learning Tree – Παλλήνη

Ο Παιδικός Σταθμός Learning Tree είναι ένας σύγχρονος παιδαγωγικός χώρος όπου το έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχεδιάζει δραστηριότητες με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

Learningtree, Παλλήνη, Pallini, Palini, Παλήνη, Πρότυπος Παιδικός Σταθμός, Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης, Παιδικός Πολυχώρος, πολυχώρος δραστηριότητας νηπίων

Παιδικός Σταθμός Learning Tree – Παλλήνη

Ο Παιδικός Σταθμός Learning Tree είναι ένας σύγχρονος παιδαγωγικός χώρος όπου το έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχεδιάζει δραστηριότητες με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

Learningtree, Παλλήνη, Pallini, Palini, Παλήνη, Πρότυπος Παιδικός Σταθμός, Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης, Παιδικός Πολυχώρος, πολυχώρος δραστηριότητας νηπίων

Παιδικός Σταθμός Learning Tree – Παλλήνη

Ο Παιδικός Σταθμός Learning Tree είναι ένας σύγχρονος παιδαγωγικός χώρος όπου το έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχεδιάζει δραστηριότητες με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

Learningtree, Παλλήνη, Pallini, Palini, Παλήνη, Πρότυπος Παιδικός Σταθμός, Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης, Παιδικός Πολυχώρος, πολυχώρος δραστηριότητας νηπίων

Παιδικός Σταθμός Learning Tree – Παλλήνη

Ο Παιδικός Σταθμός Learning Tree είναι ένας σύγχρονος παιδαγωγικός χώρος όπου το έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχεδιάζει δραστηριότητες με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

Learningtree, Παλλήνη, Pallini, Palini, Παλήνη, Πρότυπος Παιδικός Σταθμός, Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης, Παιδικός Πολυχώρος, πολυχώρος δραστηριότητας νηπίων

Παιδικός Σταθμός Learning Tree – Παλλήνη

Ο Παιδικός Σταθμός Learning Tree είναι ένας σύγχρονος παιδαγωγικός χώρος όπου το έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχεδιάζει δραστηριότητες με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

Learningtree, Παλλήνη, Pallini, Palini, Παλήνη, Πρότυπος Παιδικός Σταθμός, Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης, Παιδικός Πολυχώρος, πολυχώρος δραστηριότητας νηπίων